FÖRETAGET

PK Road AB är ett helägt dotterbolag till det Litauiska bolaget AB Panevezio Keliai som startades 1993. Bolaget omsätter ca 750MSEK och har 600 anställda. AB Panevezio Keliai är specialiserade på arbeten med mark-, väg- och järnvägs. AB Panevezio Keliai ingår i koncernen PK Group som bildades 1965 och är marknadsledande i Litauen och Baltikum. Koncernen PK Group omsätter ca 3.000MSEK och har ca 800 anställda. PK Group är heltäckande inom ”civil engineering” och arbetar både med mark-, väg, järnväg, betong samt bygg. Inom koncernen finns helägda bolag som arbetar med ballastutvinning, betongtillverkning, asfaltproduktion samt byggverksamhet. Bolaget har också sin egen projekteringsavdelning för totalentreprenader.

PK Road AB omsätter ca 175MSEK under 2018 och har idag ca 40 anställda. Vi kommer inom den närmaste tiden att expandera ytterligare genom att aktivt verka genom anbudsförfarande i främst södra Sverige. PK Road AB har sitt huvudkontor i Lund sedan oktober 2017.