Botildenborg Södra, Byggator

Projektdetaljer

Var
Malmö, sydväst om Botildenborgs vattentorn
När
Sommaren 2019 – Våren 2020
Vad
Utförande av Byggata, gc-väg, dagvattendammar, VA-arbeten och ledningsarbeten för nytt exploateringsområde
Beställare
Malmö Stad
Storlek
ca 240 m byggata, ca 260 m V110 ledning, ca 180 m V160 ledning, ca 330 m D250 ledning.
Information, kontakt & bilder
Information

Utförande av ny byggata inklusive ledningsarbeten, ledningsarbeten i Botildenborgsvägen, två stycken dagvattendammar samt gång- och cykelväg inklusive cykelöverfart på Botildenborgsvägen. Terrassering av kvartersmark ingår. Projektet Botildenborg Södra syftar till att möjliggöra radhusbebyggelse om ca 41 radhus och en ny gata.

Entreprenaden omfattar:
• Terrasseringsarbeten
• Anläggning av byggata
• VA-arbeten
• Anläggning av gång- och cykelväg
• Ny cykelöverfart
• 2 st. dagvattendammar
• Belysningsarbeten
• Beläggningsarbete
• Planteringar

Vill du veta mer?

Fyll i din epost-adress nedan så hör vi av oss så fort som möjligt.