Sege Park

Projektdetaljer

Var
Malmö
När
vintern 2020 – sommaren 2021
Vad
Gatu-, mark-, VA-, fjärrvärme-, el- och parkarbeten. Rivning av kulvertar, skyddsrum
Beställare
Malmö Stad, VA Syd, E.ON Värme Sverige AB
Storlek
3100m byggata, 2150m gc-väg, ledningsarbete, rivning av gamla sjukhusbyggnader
Information, kontakt & bilder
Information

Sege Park ett område där Malmö Östra sjukhus tidigare låg. Området kommer att byggas om och integreras med den omgivande staden genom att bevara en del av kulturhistoriska byggnader, bygga nya bostäder, anlägga park med mera.

Entreprenaden omfattar:

  • anläggning av byggator samt gång- och cykelvägar – Ca 3 100 m byggata – Ca 2 150 m gång- och cykelväg
  • VA-arbeten för VA-Syd
  • FV-arbeten för E.on värme
  • rivning av kulvertar, skyddsrum samt byggnad 32
  • urgrävning av markföroreningar
  • belysningsarbeten
  • skyddsåtgärder i form av inhägnader och barriärer för att skydda befintlig vegetation och träd
  • provisoriska parkeringsytor

 

Projektet startar i januari 2020 och planeras bli klart i augusti 2021.

Vill du veta mer?

Fyll i din epost-adress nedan så hör vi av oss så fort som möjligt.