Väg 19, Ystad – Stora Herrestad och tätortsåtgärder i Stora Herrestad inom Ystads kommun

Projektdetaljer

Var
Ystad kommun
När
2017–2018
Vad
Ombyggnad av Väg 19
Beställare
Trafikverket
Storlek
ca 2 km
Information, kontakt & bilder
Information

En ca 2 km lång sträcka på Väg 19 mellan Ystad och St. Herrestad har byggts om med följande:
• Sidoräcke, mötesseparering med mitträcke, 1+1 körfält
• Avskild gång och cykelväg.
• Utbyggnad busshållplats.
• Byggande av enskilda vägar
• Byggande av utjämningsmagasin
• Tätortsåtgärder (belysning, trottoarer) väg 1007 St. Herrestad
• Ledningspaket Ystads Kommun
• Ledningar till Trafikverket
• Projektering och byggande av bullerplank

Vill du veta mer?

Fyll i din epost-adress nedan så hör vi av oss så fort som möjligt.