TJÄNSTER

PK Road AB huvudsakliga verksamhet består av arbete till offentliga beställare genom anbudsförfarande i offentlig upphandling. Som en gren i vår verksamhet utför vi också vissa jobb som underentreprenörer till andra anläggningsföretag.
Vi åtar och engagerar oss främst i utförande- och totalentreprenader. PK Road AB har en erfaren organisation i allt från kalkyl till produktion.